No3451嫩模梦心月江浙沪旅拍浴室轻薄典雅服饰湿身秀完美身材诱惑写真58P梦心月秀人网

No3451嫩模梦心月江浙沪旅拍浴室轻薄典雅服饰湿身秀完美身材诱惑写真58P梦心月秀人网

少阳寒热病,用小柴胡汤和解。  亦有湿时反燥,燥时反湿,又当从权变而治也。

 即太阳病症备,若脉沉迟,止用栝蒌桂枝汤。进而求之,即春之温病亦有三种,有冬伤于寒,至春而成温病者;有冬感温气,至春更感温热,而病温热、温毒者;有非冬感寒,非重感温热,但遇时行温热之邪。

故以此方双解表里。 夫今人治伤寒一二日间,不问属虚属实,便用桂枝汤之类以汗之。

大承气汤见大便秘结。阳明病,谵语有潮热,反不能食者,胃中必有燥屎五六枚也。

不渴者,茯苓甘草主之。有渴,加石膏、知母;无渴,不用加。

然亦有二焉。 此以下五节,皆寒邪在表无汗。

Leave a Reply