Vol409嫩模nova李雅性感秘书制服秀豪乳撩裙无内肉丝惹火诱惑写真52P李雅爱蜜社

Vol409嫩模nova李雅性感秘书制服秀豪乳撩裙无内肉丝惹火诱惑写真52P李雅爱蜜社

此热蕴于内也,先用四苓散加炒黄连一剂,其热顿退;又用白术散去木香二剂,热渴顿止;以四君、升麻调理而痊。儿头在左举右手,在右举左手,食指为上,中指为中,名指为下。

余以天麻一小儿项间结核,面色痿黄,肌体消瘦,切牙抽搐,头摇目札,此肝木克脾土也。心肾虚热者,六味丸。

朱蜜法用黄连细切,沸汤泡良久,滤净拭儿口中,吐去恶汁;更与朱砂一大豆许,细研以蜜一蚬壳抹于儿口。 至九十六日三变,生丁属手少阴经,心藏神其性为喜。

凡母食膏粱浓味,饲儿之时,先挤去宿乳,然后吮之。 至二百二十四日七变,生辛属手太阴经,肺藏魄主声。

 一小儿十二岁,患盗汗,形气瘦弱,面色或赤或白,右腮白两颊赤,鼻间微青,此禀足三阴经虚也,朝用补中益气汤;夕用六味地黄丸而愈。又用五味异功散为主,佐以加减肾气丸。

一小儿目睛白多黑少,吐泻后喉喑口渴,大便不实,朝夕悉服地黄丸而痊。龙胆泻肝汤治肝经湿热,两拘肿痛,或腹中作痛,或小便涩滞等症。

Leave a Reply