akfuli午夜福利

akfuli午夜福利

另用五味异功散少加柴胡、升麻,与子服之而愈。 一小儿巳午时发热惊悸,发时形气倦怠,面黄懒食,流涎饮汤。

每服一钱,薄荷汤化下。一小儿周岁后,从桌上仆地,良久复苏。

用九味芦荟丸、五味异功散,目翳渐退,乃以四味肥儿丸、五味异功散,而肌肉生。此肝经风热所乘,土受木克,不能摄血而溃入大肠,故便血不止,遂制清肝益胃汤,以平肝益脾祛风热,兼服胃风汤,旬余诸症悉愈。

急用蟾蜍丸、大芜荑汤治生熟地黄汤治疳眼闭合不开。 腹胀作泻,呕吐哕气者,为食积。

手足软者,脾主四肢,乃中州之气不足,不能营养四肢,故肉少皮宽,饮食不为肌肤也。顺者易治,逆者难治。

左右一样者,是惊与积齐发。余常见一小儿,至一变发热有痰,投抱龙丸一粒,卒至不救,观此可验,慎之慎之!其有不热不惊,略无症候而暗变者,盖受胎气壮实故也。

Leave a Reply