Vol128小探戈私房透视粉色内衣半脱露浑圆豪乳诱惑26P小探戈尤物馆

Vol128小探戈私房透视粉色内衣半脱露浑圆豪乳诱惑26P小探戈尤物馆

得参、术则益气,得归、地则调血,得木香则流滞和中,得沉香则升降诸气,得芎、苍术则总解诸郁,得山栀、黄连则降火清热,得茯苓则交心肾,得茴香、补骨脂则引气归元,得浓朴、半夏则决壅消胀,得紫苏、葱白则解邪气,得三棱、莪术则消磨积块,得艾叶则治血气,暖子宫。但砒石略带黄晕,石全白,稍有分辨。

辛能泄肺,故风寒咳嗽上气者宜之。仲景治伤寒寒实结胸,外无热证者,小陷胸汤主之,白散亦可。

去梢,酒拌,炒黑用。治心下坚、胸胀,非取其攻坚消痞之力欤。

凡草果、草豆蔻、缩砂皆然,不独白蔻也。虚劳寒热多有可用者。

 若素有虚寒痼冷,妇人湿郁带漏之病,以艾和归、附诸药治之,夫何不可。仲景柴胡龙骨牡蛎汤用之,取其入胆以祛痰积也;但内无积滞,误服不能无伤胃夺食之患。

待汞不见星取出,细研盛入水火鼎内,盐泥固济,下以自然火升之,干水十二盏为度,取出,如针纹者成矣。 黄霉雨水洗疮疥,灭斑痕。

Leave a Reply